last-day-of-1401-gathering-2

برگزاری دورهمی پایان سال ۱۴۰۱

در این دورهمی پایان سال با همراهمی جمعی از کارکنان و مدیران شرکت پرداختیم که مدیران در مورد چشم انداز های اینده و انچه در این سال های اخیر تجربه کسب کرده اند رو با بقیه به اشتراک گذاشتند